Geniş Yüzeyli Perde ve Kolon Sistemleri.

İD Geniş Yüzeyli Kalıp Sistemi

Geniş yüzeyli perde kalıbı H 20 ahşap kirişler çelik M 10 dan mamül perde kuşakları plywood ve aksesuarlarından oluşur. Çelik perde kuşaklarına bağlama kancaları ile sabitlenen H 20’lerin yüzeyine plywood kaplanır. Böylece istenilen ölçülerde hareketli vinçlerle kurulabilecek olan pano elde edilmiş olur. Büyük ölçülere sahip bu panolarla tek seferde istenilen yükseklikleri elde etmek mümkündür. Kurum işlemi sırasıyla; çelik perde kuşakları perdenin beton yüküne göre belirli aralıklarla yerleştirilir. H 20’ler plywood’un seğim yapmayacağı aralıklarla  kuşaklara kılıcına sabitlenir. İstenilen pano ölçüsünde kesimi yapılan plywood H 20’lerin yüzeyine ahşap vidalarıyla monte edilir. Yerine alınan pano şakül payandaları ile şakülüne alındıkta sonra karşılıklı konduklarında beton basıncını karşılayabilmeleri için Ø 17 mm’lik ankraj milleri ve kelebekleri ile takviyelenir. Ankraj takımları 16 ton çekme yükü kapasitesine sahip olup emniyet kat sayısı 2,5 göz önüne alınarak kalıp dizaynında maksimum 6,4 tona göre hesaplanmaktadır. Vinç yardımı ile bu panolar bir seferde çok yer kapatacağından minimum sayıda işçiye ihtiyaç duyulacaktır.Beton dökme, vibratör tutma gibi işlemler kalıba daha önce monte edilmiş çalışma konsolları üzerinden yapılmaktadır.

 

Geniş Yüzeyli Dairesel Perde Kalıbı

Dairesel perde kalıpları geniş yüzeyli düz perde kalıplarından farklı olarak H 20 ve plywood arasına yerleştirilen ispitlerle elde edilir. Projede mevcut olan radius ölçüsünü elde edecek şekilde kesilen ahşap ispitler ve hareketli kuşak birleştirme parçaları ile istenilen dairesellik çok basit ve çok ekonomik çözümle oluşturulmuş olur.

Geniş Yüzeyli Kolon Kalıbı

Geniş kolon kalıpları H 20 / plywood, L – çelik perde kuşaklarından  veya düz çelik kuşaklardan ayarlı olarak kullanıma uygun şekilde oluşturulmaktadır. Vinçle kurulabilir ve kurumu son derece pratiktir. Kalıp payandalarla şekle getirilir. Hareketli dış köşe bağlama elemanları ile çapraz iki köşesinden bağlanarak kapatılmış olur. Beton basıncı ankraj mili, kelebek ve çelik kuşaklarla karşılanır. Şayet betonda ankraj mili deliği görülmek istenmiyorsa kuşak sayısı artırılarak çözüme gidilir. L kuşaklar de monte ve tekrar monte edilerek 15 cm kadar; montajını bozmadan 20 cm’ye kadar kolon kesitlerinde değişiklik yapma imkanı mevcuttur. Ayarlı kolonlarda ise düz çelik kuşaklara perde kaması ile sabitlenen kuşak birleştirme köşe parçası ile 120 cm x 120 cm kesitlerindeki bir kolon kalıbını 30 x 30 cm kesitlerindeki bir kolon kalıbına dönüştürmek mümkündür.

 

Back to Top